[Oneshot] Đêm đông

Bài dự thi mini-event drabble Little Art of Writing của SAFC, kỳ 1 chủ đề “Đêm Đông”. Vn-Sharing chỉ cứu được dữ liệu từ tháng 12 trở về trước nên cái event tháng 1 bay rồi, may mà còn lục cache được. Rõ ràng đã có một lần kinh nghiệm đau thương mà vẫn không biết đường lưu riêng mấy thứ tài nguyên viết lách :'(

Tiếp tục đọc

Advertisements